https://www.youtube.com/watch?v=Cvdbf3WBVYs

Đá 4 cây đồng với điều chân xanh, ae coi giải trí. nó xài cựa cũng dc lắm. Bị gà điều đâm 5 cây cựa. Chuối 8lg5 điều 9lag.