mình đang có ít ốc táo đỏ bạn nào qua đổi thì pm mình
mình cần ít rêu thôi