Dear all!
Hoa Hồng mình trồng nè, đẹp thấy ớn luôn. Các bạn cho biết nguyên nhân vì sao nó vậy không?
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg


Ai có thể giúp mình bí quyết chăm sóc Hoa Hồng cho nhiều bông và cánh lớn không?
Thanks a lot,