các bác chuyên chế co2 cho hỏi cơ chế phản ứng men bánh mỳ và đường. Áp có tăng mãi ko. Có ai bị nổ ...ko. Mình mới làm lần đầu nên cần chia sẽ. Mình nghe nói áp cao phản ứng dừng có đúng ko