Em mới bắt đầu tìm hiểu về Chim và các loại dụng cụ cho việc nuôi chim. Nhưng ra đến cửa hàng bán lồng chim thì như gà mờ, chẳng biết gì, người ta nói lồng loại này loại kia, cho chim này chim kia, nhưng về đến nhà vẫn bị đứng hình không hiểu gì về lồng chim. các anh chị có chút kiến thức chia sẻ cho em với. Ví dụ như lồng cho chích choè lửa thì nhìn thế nào mà nhận biết nó là cho chích choè, nhìn thế nào mà biết nó là cho Vành khuyên, nhìn thế nào mà biết nó dành cho Hoạ Mi ? các anh chị giúp em với . Cảm ơn nhiều