Kính gà chữa bệnh mổ lông nhau ở gà và chim
KÍNH GÀ CHỮA BỆNH MỔ LÔNG NHAU, ĂN LÔNG NHAU, CẮN MỔ NHAU HIỆU QUẢ Ở GÀ VÀ CHIM
Bệnh mổ lông nhau, ăn lông nhau, cắn mổ nhau ở gà và chim sẽ được điều trị hiệu quả vá dứt điểm bằng kính gà.
Chỉ với chi phí 700 đồng / chiếc và có thể tái sử dụng cho lần sau với đàn tiếp, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Đeo kính cho gà vẫn đảm bảo việc sinh hoạt ăn uống đi lại và đạp mái ở gà
Liên hệ: 0969.409.035 Đoàn Ngọc Ánh
Có bán chốt lẻ để tái sử dụng kính