làm ơn các anh em trong diễn đàn cho mình xin file chim hoành hoạch vàng, hoành hoạch mốc. cám ơn mail mình congtuphunghiep84@yahoo.com.vn