Xin hỏi các bác em ở Hà Nội. Muốn mua đôi sóc về nuôi làm cảnh xin hỏi mua ở đâu giá rẻ nhỉ các bác. Tìm mãi nơi bán mà chẳng biết chố nào bán rẻ để vác cặp về nuôi
xin cam ơn