Mi`h. Muô´n hỏi ae vê` giọg ga´y hoặc gio´g ca` lăm sao k chơi đc. . Mk thâ´y hay. Ở nha` co´ con ga´y : cu` cu´ cu´ cu. ..cu, cu` cu´ cu´...cu. .cu cu cu. .cu. Tiê´ng đâ` la` bt..tiê´ng sau đi 1 dây vậy râ´t nhanh. Xin hỏi ae co´ ai nuôi e ga´y loại na`y chưa.