Em mới gia nhập diễn đàn. Con này e định tập lên mồi, các bác xem giúp e giọng gì và có tương lai ko? Thak!