tình hình là em vừa nuôi hai cá betta chỉ nuôi để ngắm. hiện giờ một con cá đuôi bị tưa có lẽ là bị thối vây, mọi người có cách chữa trị nào đơn giản hướng dẫn cho em với em chỉ là người nuôi cá nghiệp dư, cám ơn nhiều