Do công ty cần thanh lý lô bể cá đúc hàng mới nguyên 100% đầy đủ phụ kiện để lấy mặt bằng ... Mời mọi người liên hệ để đem về 1 bộ bể tuyệt vời a ( để trong kho nên hơi bụi chút a )
Giá từ 2 triệu - 3 triệu ( dao động từng mẫu bể ) - Full Pkien - Các bác tự vc a
[IMG]<a href="http://www.upsieutoc.com/image/DNGq"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_0011f26a.jpg" alt="WP_20150824_0011f26a.jpg" border="0" /></a>[/IMG]
[IMG]<a href="http://www.upsieutoc.com/image/DNGs"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_004ccb59.jpg" alt="WP_20150824_004ccb59.jpg" border="0" /></a>[/IMG]
[IMG]<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_005d770f.jpg" alt="WP_20150824_005d770f.jpg" border="0" />[/IMG]
[IMG]<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_00655673.jpg" alt="WP_20150824_00655673.jpg" border="0" />[/IMG]
[IMG]<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_007a78f4.jpg" alt="WP_20150824_007a78f4.jpg" border="0" />[/IMG]

---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------

[IMG]<a href="http://www.upsieutoc.com/image/DNnG"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2015/08/24/WP_20150824_00655673.jpg" alt="WP_20150824_00655673.jpg" border="0" /></a>[/IMG]
............................................................................................................

---------- Post added at 08:08 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ----------

XIN LỖI CAC BÁC A EM UP NHẦM LINK ẢNH (
SĐT: 0972567729- CH đối diện sân vận động Mỹ ĐÌnh
[IMG]<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/124990133@N05/20843356395/in/dateposted-public/" title="WP_20150824_007"><img src="https://farm1.staticflickr.com/647/20843356395_9b166f7afd_z.jpg" width="640" height="359" alt="WP_20150824_007"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>[/IMG]
[IMG]<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/124990133@N05/20850496581/in/dateposted-public/" title="WP_20150824_004"><img src="https://farm6.staticflickr.com/5762/20850496581_70eddf3e8e_z.jpg" width="359" height="640" alt="WP_20150824_004"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>[/IMG]
[IMG]<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/124990133@N05/20655365338/in/dateposted-public/" title="WP_20150824_001"><img src="https://farm6.staticflickr.com/5788/20655365338_78b08712ed_z.jpg" width="359" height="640" alt="WP_20150824_001"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>[/IMG]

---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:08 PM ----------

[IMG]WP_20150824_007 by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20150824_004 by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]
[IMG]WP_20150824_001 by Tuan NQ, trên Flickr[/IMG]