Đây là con chim bẫy được cùng loài với chim trao trảo (ở miền tây), nhưng nó không phải là chim hoành hoạch (mặt sọc) hay trao trảo đầu trắng. Mà đầu đen, hót như chim chào mào, đổi giọng liên tục, buổi sáng hót khác, chiều hót khác. Rất mong ACE cho nhận xét nó tên gì.