anh em trong hội cho mình hỏi chòe đất với chòe than là 1 hay là 2 loài khác nhau .nếu 2 sao phải chia ra 2 loại