Mình là người mới chơi hồ thủy sinh
Sau khi setup xong thì hồ của mình nước bị đục, vậy mình có nên thay ước ngay hay đợi mấy ngày sau mới dc thay nước vậy mấy bạn
Hồ mình là loại nhỏ thôi . Mong các bạn giúp