mình muốn có gà hình dáng đẹp mong a e gần xa chỉ cách uốn gà thế nào,thanks.