Chim nuôi từ nhỏ, thả ra chơi rất nghịch ngợm, đang dạy nói và gắp đá ^^

Nuôi loại này cho trừ đen hehehttps://www.youtube.com/watch?v=XsdxWrqnSZc