Một người bạn tặng cho một con chim bổi bẫy ở rừng về, mình nuôi đã 3 tháng rồi nhưng gáy nhỏ và nhát quá, chưa biết nuôi chim gáy nên rất cần ae chỉ giúp mình xem. Cảm ơn ae nhiều.đây là hình em nó