Anh em nào cần file tiếng chim quốc trống thì vào đây xem thử thích không nhé.
http://baychim.pe.hu/tieng-chim/tien...huan-nhat.html