Cu gáy Ninh Thuận, anh em ninh thuận vào đây chơi cu gáy