Chào các sư kê, em xin các sư kê chỉ giáo cách niềng gà tre. Vì em mới mua 1 con gà tre lai 75 thua ói nhưng đá rất hay và các sư kê cho hỏi gà tre niềng lại có còn lì như trước không? Cám ơn mọi người đã xem tin.