Thiếu tiền mua giun nên em bán bớt cá đi
1. đàn 30 nhóc endler gồm song kiếm toàn cá đực, vài em endler da rắn, vài em blue endler, có vài em cá song kiếm mái giá 150k
Em ở Đội 4 - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội ( cách ga Văn Điển 1,2km)
Số điện thoại: 0903273696 - 01687432443
ship 20k nội thành