xin chào các sư huynh!
các sư huynh cứu cá của tiểu đệ với!
2 con la hán của tiểu đệ nó cắn nhau đứt hết cả vây và đuôi.
bây giờ nhìn thấy thê thảm lắm(vừa xấu, vừa ốm)
không biết có cách nào làm cho nó chong bình phục không?
thức ăn thì nên cho nó ăn những gi?
mong các sư huynh thương tình chỉ giúp!
thanks!