Xin chào, cho e hỏi trong diển đàn mình có ai chơi bìm bịp không và cho e xin tiếng với có một số vấn đề về cách chơi xin được học hỏi kinh nghiệm cua các a trong hoi