Mình cần dọn nhà. Cho ai có nhu cầu chơi thủy sinh .
Cho Bể cả bộ bao gồm chân sắt . 60cm- 40. Cm đèn 60cm . Lấy hết nhé . Cần hai người bê .
Ai cần liên hệ 0977686126
504B - C5B ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách. Gần Láng Hạ.

---------- Bài viết thêm vào lúc 11:12 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:01 AM ----------


Đã có người hẹn đến lấy....................30 kí tự này