tôi đã nhập về vài con gà serama nay đã đẻ có gà con nế a e nào có nhu cầu thì gọi sdt:0907979266