Chào mọi người, mình là member mới chơi thủy sinh.
Mình thấy cây chân châu nhật rất đẹp muốn setup cho hồ của mình (50x40x50) nhưng qua mấy tiệm cá ở Nguyễn Thông (Huy Song Long, Sơn hà,...) thì không có bán loại cây này. Nhờ các bạn tư vấn chổ mua dùm nha

Thanks