Mình ở tận Đà Nẵng không biết mua bể cá ở đâu ?. Anh em xem cho mình địa chỉ uy tín với. Ngoài ra cho hoi đồ chơi cho bể nữa