Em thấy có rất nhiều anh em chơi đa đa.mình cũng tập tành chơi.nhưng khổ cái chưa biết 1 tí ji về nó cả.em cũng mới sắm được 1 em bổi mới bẫy về.chim gần như là chưa có cựa.nhưng ko biết bứơc đầu fải nuôi làm sao.mong cấ bác giúp đỡ.thân