Em có mấy con bổi dở hơi tập bơi, mấy anh em coi nên nuôi hay nên thịt giúp em....