Neon vua 8k
Sóc 8k
/_\ 8k
Thân tiên 3 vach 10k
Cây thủy sinh hầu như có hết ạ
Nhận dan bể thương và siêu trong kính nhập
Bảo dưõng set up bể thủy sinh
Lh 0983806361
Đc sn 51/74/ ngõ 491 la thành [cổng làng thành công]