Tép em có trưng lưng 2 tuần rồi.Em không có thời gian để ý lúc nào tép muốn đạp.
giờ em có thể bỏ mấy con tép có trưng lưng với con tép đực vào túi box cho đến khi nó đạp liệu có được không.Ai chỉ giao cho em với