Gà mổ lông nhau - Cách chữa trị hiệu quả
GÀ MỔ NHAU VÀ ĐEO KÍNH CHO GÀ CHỮA GÀ MỔ NHAU HIỆU QUẢ
Gà mổ nhau sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới đàn gà, làm gà xấu mã, có thể gây chết gà, làm giảm hiệu quả kinh daonh alf lợi nhuận của người chăn nuôi
Kính gà sẽ khắc phục được tới mức tối đa hiện tượng mổ nhau ở gà và chim. Chi phí rẻ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kính có thể tái sử dụng cho lần sau
Liên hệ: Đoàn Ngọc Ánh 0969409035