Mới được ông a Nguyễn Xuân Sơn tặng để chuẩn bị cho mùa này.. Cảm ơn a rất nhiều.. Hì hì