Do có công việc mình cần thanh lý vài em gồm: 3 banh lẻ (1trống,2mai) chim rất tròn,1 kèn lẻ ,1 thái Gia rẻ cho ai có nhu cầu liên hệ 0969906959; xem chim ở siêu thi big C Đại Lộ Binh Dương