Em không có chợi chim cảnh, nhưng có người nhà bên Úc chơi chim cảnh, nhờ em mua và gửi qua Úc bẩy chim chào mào, vậy anh em nào đã có gửi qua được cho em biết để em gửi. Vì mẹ em vài bửa nửa có chuyến qua Úc chơi, bỏ chung hành lý bảy chim qua Úc luôn.
- Chỉ em cách gửi, địa chỉ để gửi... em cám ơn nhiều (em ở TPHCM)
Thân chào.