con kim hoa đỏ của em mấy tuần nay nó khong lên màu như trước nữa , em vẫn cho nó ăn bình thường mà.Nó 1 năm tuổi rồi. Mong các anh giúp với!