Chuyển bể nên mình thừa 01 chiller Xâydin 1/2 HP điện tử (tương đương 500A), tình trạng: sử dụng 1 mùa, còn rất mới và đang hoạt động tốt.
Giá: 2.000.000 đồng.
Liên hệ: Cường - 01683.567.567

Thanks cả nhà đọc tin!!!!!!!