Ad cho em hỏi tại sao nick của em mãi ko đăng được bài và trả lời trong bài viết của người khác. Ad xứ lý giúp em nhé.