-Thanh lý 2 cặp nhím kiểng sinh sản giá 200k/con, hình 4 con trong chuồng.( có thể trao đổi với pet khác), nhím đực trưởng thành bán 150k/con


Liên Hệ Mr Lâm O9O3.977.OO6
69 Lương Ngọc Quyến, F13,Q.8 Tp.HCM