các bác oi cho em hỏi vói con mi chọi của em thay lông song tụ nhiên mất hết lủa gio phải làm sao cho em nó chỏ lại bình thuong duoc.Mong các bác chỉ giáo