cá của bạn em bị lạ lắm bị sưng 1 bên mặt giống như bị quai bị vậy giờ em phải làm sao để giúp bạn em bây giờ , mấy anh giúp em với