Mình ở tỉnh hậu giang nghe nói thuần gà rừng rất thú vị và cũng muốn trải nghiệm thử nên nhờ anh em chia lại hai em bổi vì đang vào mùa để thuần nôi kiểng giá 200k một con mình rất khó khăn nên để giá đó anh em thống cảm có gà gửi inbox dùm cám ơn anh em trước, chia biết mặt mũi em gà rặt sau nua