Anh em tham khảo tìm file mọi loài chim điều có chỉ cần đang tên khoa học (Latinh) vào là được http://www.xeno-canto.org/ . Tên khoa học có ở http://www.vncreatures.net/tracuu.php