hiện đang muốn setup 1 cái hồ đang kiếm đá nham thạch mà k biết chỗ mua ae nào ở nhơn trạch đồng nai hay ai biết thì chỉ dùm địa chỉ mua mình xin cảm ơn nhiều