3/11/2015 - Cá đang bơi trong bể - Aqua Minh Long

- Neon vua size to (sl nhiều)
- Ngạnh mũi đỏ (sl ít)
- Sóc đầu đỏ ( size to)
- Tên lửa size bé ( hàng chuẩn vạch đỏ)
- Diếc anh đào ( hàng mới về chưa siêu đỏ nhưng nuôi một thời gian thì không khác j quả ớt)

Kính mời các bác !