Anh em góp ý giúp em với
Nhờ chỗ thủy sinh làm 6 tháng rùi mà vầy nè
Tư vấn giúp em với