Chú chim cưng mới xong lông, các bác cho vài lời........
http://youtu.be/PcOZvZ5lEpQ