các bác cho em hỏi : hồ e thì không chơi CO2 tới tối thì tắt lọc. Sao cứ sáng nào ra là có cá chết e không hiểu là tối cây nhả ra CO2 làm thiếu O2 cho cá hay sao mà cứ vậy mỗi sáng lá có 1 2 e lên đường. Mấy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với