mùa gà đang đến gần,mình đang tính làm mấy bộ dò mà do điều kiện nhà cách xa trung tâm hay thị trấn.Nên không mua được dây dù làm bẩy dò,ae nào còn dư dây dù chịu lực hay ở gần chổ bán thì chia lại cho mình với.cám ơn ae trước.